top of page

INTERNETVEIKALA WWW.MAISONLARU.COM PRIVĀTUMA POLITIKA

Pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679

DEFINĪCIJAS

Pārdevējs – SIA Maison Laru, internetveikals www.maisonlaru.com

Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku/juridisku personu.

Personas datu apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru, izmantojot personas datus, kas atrodas personas datu apstrādes sistēmā.

DATU IEVĀKŠANA UN TO APSTRĀDE

Pircējs piekrīt, lai nodrošinātu pienācīgu servisu, Pārdevējs apstrādā sekojošus Personas datus:

–  vārdu, uzvārdu;
–  dzimšanas datumu;
–  telefona numuru;
–  adresi;
–  e-pasta adresi;
–  preču piegādes adresi;
–  iegādāto preču vēsturi; 
–  preču/ pakalpojuma maksājuma informāciju.

DATU IZMANTOŠANA

Pārdevējs izmanto ievāktos datus šādiem nolūkiem:

- lai nodrošinātu Pircējam preces piegādi;

- lai sniegtu informāciju par Pārdevēja aktuālo piedāvājumu, kā arī īpašajiem piedāvājumiem;

- lai nodrošinātu klientu atbalstu;

- lai nodrošinātu informācijas analīzi un uzlabotu pakalpojumu sniegšanu;

- lai uzraudzītu mājaslapas izmantošanu.

DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Pārdevējs apņemas neizpaust Personas datus trešajām personām, izņemot šādus gadījumos:

- ja Pircējs ir devis piekrišanu savu Personas datu izpaušanai;

- pasūtot vai sniedzot citus pakalpojumus - Pārdevēja partneriem, kuri piegādā preces, kuras pasūtījis Pircējs;

- tiesībsargājošajām institūcijām, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto kārtību;

- ja tas nepieciešams noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai izmeklēšanai.

PIRCĒJA TIESĪBAS

-Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas;

- Piekrišanas atsaukums neietekmē Personas datu apstrādes likumību un/vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;

- Pircējam ir tiesības labot visus rīcībā esošos personas datus par sevi;

- Pircējam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama, sniedzot iesniegumu.

- Pircējam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir saņēmušas informāciju par šo Pircēju.

Šie noteikumi tiek izvietoti interneta veikalā www.maisonlaru.com. Piekrišanas gadījumā Pircējs atzīmē lauku pie Noteikumiem, apstiprinot, ka ar šiem Noteikumiem ir iepazinies, izlasījis tos un piekrīt Personas datu apstrādei, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Jautājumu vai komentāru gadījumā Pircējs var sazināties ar Pārdevēju, lai saņemtu atbildi.

bottom of page